Telebranchens Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenhed (Tele-DCIS)

Den 15. maj 2018 blev National strategi for cyber- og informationssikkerhed en realitet, og derved kom der en samlet plan for Danmarks cyberforsvar.

Den skal sørge for, at landet kan forblive trygt på trods af eksterne trusler mod den digitale infrastruktur.

Strategien indeholder blandt andet krav om sektorstrategier for samfundskritisk infrastruktur inden for sundhed, finans, søfart, transport, energi og tele. Hver især skal disse områder opbygge Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenheder (DCIS’er), der skal sikre informationsudveksling mellem sektorerne og Center for Cybersikkerhed samt forestå vedligeholdelsen af risiko- og sårbarhedsvurderinger.

I telesektoren har de 11 udpegede teleselskaber besluttet, at DKCERT skal bistå i udviklingen og driften af en Tele-DCIS.

Den primære opgave for Tele-DCIS:

Telebranchens Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenheds primære opgave er at dele, indsamle og informere om relevante informationssikkerhedsforhold mellem sektorens aktører og Center for Cybersikkerhed.

Når en trussel rammer ét selskab, kan den hurtigt ramme andre og dermed større dele af samfundet. Det kan en DCIS blandt andet være med til at modvirke.

Ved at dele viden og informationer på tværs mellem selskaberne får flere øjne og ører på de konkrete hændelser og problemstillinger og ved at samarbejde, løfter man den samlede sikkerhed på tværs af hele branchen.

Hvis du har observationer om informationssikkerhed, der vedrører telebranchen, kan du kontakte os.

Du kan henvende dig direkte til Tele-DCIS via nedenstående kontaktinformationer.

Direkte kontakt:

E-mail: dcis@teledcis.dk

Telefon: 93 51 09 99 (mellem 9 og 16)

Kontakt til Center for Cybersikkerhed:

E-mail: cert@cert.cfcs.dk

Telefon: 33 32 55 80